Zakład Usług Projektowo-Architektonicznych

ZUP-A

ZUP-A czyli Zakład Usług Projektowo - Architektonicznych to zespół projektantów, którego wykształcenie, kompetencje i doświadczenie pozwalają podejść do każdego z projektów niezależnie od skali, kontekstu i budżetu.

Projektujemy w różnych skalach: od urbanistyki przez architekturę, wnętrza po detal - aby kompleksowo realizować powierzone nam zadania.

Każdy projekt powstaje w konkretnym kontekście - kulturowym, naturalnym, czy społecznym. Szacunek do kontekstu w połączeniu z próbą jak najlepszej odpowiedzi na potrzeby użytkownika za każdym razem owocuje projektem unikatowym, ponieważ każdy człowiek i każdy kontekst jest inny.

Estetyka zmienia się z biegiem czasu dlatego wierzymy, że idea dobrze odpowiadająca na zadany problem pozostanie zawsze aktualna niezależnie od panującej mody.

Team

The core of the team consists of three other personalities with different experience, education and views, but something that connects them is the desire to create a useful, durable and aesthetic space.

Filip Gołasz

Filip Gołasz

Paulina Skatulla - asystent architekta

Clients and cooperators: