Zakład Usług Projektowo-Architektonicznych

ZUP-A

ZUP-A czyli Zakład Usług Projektowo - Architektonicznych to zespół projektantów, którego wykształcenie, kompetencje i doświadczenie pozwalają podejść do każdego z projektów niezależnie od skali, kontekstu i budżetu.

Projektujemy w różnych skalach: od urbanistyki przez architekturę, wnętrza po detal - aby kompleksowo realizować powierzone nam zadania.

Każdy projekt powstaje w konkretnym kontekście - kulturowym, naturalnym, czy społecznym. Szacunek do kontekstu w połączeniu z próbą jak najlepszej odpowiedzi na potrzeby użytkownika za każdym razem owocuje projektem unikatowym, ponieważ każdy człowiek i każdy kontekst jest inny.

Estetyka zmienia się z biegiem czasu dlatego wierzymy, że idea dobrze odpowiadająca na zadany problem pozostanie zawsze aktualna niezależnie od panującej mody.

Zespół

Trzon zespołu tworzy trójka osób o różnych doświadczeniach, wykształceniu i poglądach, ale czymś co je łączy jest chęć tworzenia przestrzeni użytecznej, trwałej i estetycznej.

Filip Gołasz

Filip Gołasz

architekt IARP

Anna Adamowicz

Anna Adamowicz

architekt wnętrz

Damian Machnik

Damian Machnik

grafik

Zespół projektowy:

Paulina Skatulla - asystent architekta

Klienci i kooperanci: