Zakład Usług Projektowo-Architektonicznych

ZUP-A

Trzon zespołu tworzy trójka osób o różnych doświadczeniach, wykształceniu i poglądach, ale czymś co je łączy jest chęć tworzenia przestrzeni użytecznej, trwałej i estetycznej.