Zakład Usług Projektowo-Architektonicznych

ZUP-A

Posiadamy niezbędne doświadczenie oraz kwalifikacje do sporządzania projektów obiektów przemysłowych takich jak hale czy budynki produkcyjne lub magazynowe.

Oferujemy udział we wszystkich etapach procesu projektowego: od wstępnych analiz planistycznych i analiz chłonności terenu po projekty budowlane wraz z uzyskiwaniem wszelkich uzgodnień, odstępstw i opinii. Będąc w stałej współpracy z projektantami technologii oraz rzeczoznawcami ds. higieniczno - sanitarnych i ds. zabezpieczeń pożarowych wykonujemy projekty, spełniające najwyższe standardy techniczno - użytkowe.