Zakład Usług Projektowo-Architektonicznych

ZUP-A

Zaprojektujemy dom w pełni odpowiadający oczekiwaniom i potrzebom oraz dopasowany do otaczającego kontekstu, ponieważ każdy projekt wymaga indywidualnego podejścia oraz wnikliwych analiz.

Proces projektowy, przez który przechodzimy wspólnie dla osiągnięcia najlepszych rozwiązań, przedstawiamy poniżej. Oferujemy przejęcie większości obowiązków, w związku z czym żmudne załatwianie formalności nie wymaga zaangażowania czasowego Klienta. Powierzając nam pełne prowadzenie projektu, po wspólnym uzgodnieniu koncepcji Klient czeka już tylko na odebranie pozwolenia na budowę.

Spotkanie, rozmowa - Szereg rozmów i spotkań w czasie których staramy się jak najlepiej rozpoznać potrzeby. Próbujemy uzyskać cenne z punktu widzenia projektu informacje na temat tego jak Państwo żyją, jak spędzają czas i jakie są Państwa zainteresowania. Taki zestaw informacji stanowi dla nas bazę do tworzenia koncepcji projektowej.

Analizy terenu i kontekstu - Wizja lokalna na działce pozwala na uzyskania wiedzy na temat zastanego kontekstu. Co znajduje się wokół działki? Jak wygląda środowisko naturalne w terenie? Od czego będziemy się odgradzać, a na co otwierać? Poszukujemy kadrów widokowych, rozpoznajemy nasłonecznienie itp. Ponadto analizujemy dokumenty planistyczne (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego) oraz mapowe. Tak uzyskana porcja informacji stanowi kolejną część składową koncepcji.

Projekt koncepcyjny - Na bazie uzyskanych informacji przygotowujemy projekt koncepcyjny, którego zadaniem jest prezentacja naszej propozycji oraz praca nad nią w celu uzyskania optymalnego efektu. Projekt koncepcyjny zawiera między innymi plan sytuacyjny, rzuty i przekroje budynku, bilans powierzchni oraz wizualizacje. Nieodzowną częścią naszej koncepcji jest zawsze część opisowa oraz schematy ideowe mające na celu przedstawienie drogi projektowej, która doprowadziła nas do prezentowanego efektu oraz uzasadnienie przyjętych rozwiązań.

 

Następnie oczekujemy opinii i ewentualnych uwag do projektu koncepcyjnego. Po wprowadzeniu korekt i wspólnej ostatecznej akceptacji przechodzimy do kolejnego etapu.

Uzyskanie warunków zabudowy - W razie braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego należy uzyskać Decyzję o Warunkach Zabudowy. Przygotowujemy wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami i rysunkami oraz uzyskujemy decyzję. Jest ona niezbędna do przygotowania projektu budowlanego składanego w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Projekt budowlany - To projekt przeznaczony do realizacji budynku oraz służący do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy. Jest to projekt wielobranżowy obejmujący część architektoniczno-budowlaną, instalacyjną oraz projekt zagospodarowania terenu. Poza projektami dokumentacja obejmuje również niezbędne załączniki formalno-prawne, uzgodnienia, odstępstwa i opisy.

Pozwolenie na budowę - Kompletna dokumentacja składana jest w organie administracji architektoniczno-budowlanej w celu uzyskania pozwolenia na budowę. W razie konieczności prowadzimy w imieniu Klienta uzgodnienia w Urzędach.

Realizacja - Po uzyskaniu pozwolenia można rozpocząć budowę. W ramach nadzorów autorskich oferujemy uczestnictwo w procesie budowy poprzez kontrolę zgodności wykonywanych prac z projektem oraz ewentualne opracowywanie rozwiązań zamiennych i doradztwo.

Lista zrealizowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
  • Dom jednorodzinny z częścią usługową - Rybnik;
  • Dom jednorodzinny w Jastrzębiu-Zdroju;
  • Dom z apartamentem na wynajem - Kłodzko;
  • Nadbudowa i przebudowa budynku jednorodzinnego - Rybnik;
  • Dom jednorodzinny w Świerklanach;
  • Dom dwumieszkaniowy z częścią tarasowo-rekreacyjną - Rybnik;