Zakład Usług Projektowo-Architektonicznych

ZUP-A

Dzięki nabytemu doświadczeniu oferujemy wykonanie wielobranżowych projektów budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej każdego rodzaju: handlowych, gastronomicznych, biurowych, administracyjnych, edukacyjnych, hotelowych i innych.

Oferujemy udział we wszystkich etapach procesu projektowego: od wstępnych analiz planistycznych i analiz chłonności terenu, poprzez projekty budowlane wraz z uzyskiwaniem wszelkich uzgodnień, odstępstw i opinii po przygotowanie materiałów marketingowych oraz pomoc w oddawaniu obiektu w użytkowanie. Będąc w stałej współpracy z rzeczoznawcami ds. higieniczno - sanitarnych i ds. zabezpieczeń pożarowych wykonujemy projekty, spełniające najwyższe standardy techniczno - użytkowe.

Lista zrealizowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych:
  • Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dawnej gazowni na budynek wielorodzinny - Siemianowce;
Lista zrealizowanych obiektów użyteczności publicznej:
  • Żłobek na 42 dzieci w Rybniku;
  • Pub muzyczny w Rybniku;
  • Budynek biurowy - Knurów;
  • Gabinet kosmetologiczny - Rydułtowy;
  • Kontenerowy budynek biurowo - handlowy w Knurowie wykonany;